Nhật Bản đối mặt nguy cơ thiếu hụt gần 1 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040

Theo ước tính của bộ phận nghiên cứu thuộc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tuần này, với tốc độ hiện tại, Nhật Bản sẽ có 5,91 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040. Tuy nhiên, con số này vẫn thiếu gần 1 triệu người so với nhu cầu để duy […]

Liên hệ ngay Ứng tuyển online