Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Bảo Sơn Manpower đặt mục tiêu trở thành một tổ chức có uy tín hàng đầu, dẫn dắt và định hướng thị trường xuất khẩu lao động – du học tại Việt Nam, giúp mọi người tiếp cận thông tin nhanh, đầy đủ và chính xác để có sự lựa chọn đầu tư cho tương lai phù hợp, hiệu quả nhất.

Sứ mệnh: Bảo Sơn Manpower có sứ mệnh cải biến nguồn lao động thô, dồi dào thành những người lao động chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế, đồng thời kết nối họ đến những quốc gia khan hiếm nguồn nhân lực, qua đó đem lại sự no ấm cho người lao động và sự phồn vinh cho đất nước.

Giá trị cốt lõi

5 giá trị cốt lõi của Bảo Sơn Manpower

  • Tận tâm: Người Bảo Sơn luôn tậm tâm với đối tác, khách hàng; luôn đặt lợi ích của khách hàng và cộng đồng lên trên lợi ích công ty; luôn hết lòng với chức trách nhiệm vụ, công việc được giao.
  • Tôn trọng: Người Bảo Sơn luôn tôn trọng đối tác, khách hàng đồng thời tôn trọng quy định, chính sách của công ty, các quy tắc đạo đức, chuẩn mực xã hội và các quy định pháp luật.
  • Chuyên nghiệp: Người Bảo Sơn luôn chuyên nghiệp trong triển khai công việc và giao tiếp – ứng xử.
  • Tin cậy: Người Bảo Sơn luôn quan tâm gây dựng và giữ gìn uy tín, thương hiệu với khách hàng, đối tác, các cơ quan hữu quan và của chính mình.
  • Đổi mới: Người Bảo Sơn trong công việc sẽ không ngừng đơn giản hóa, hiệu quả hóa và tối ưu hóa hoạt động.