BAO SON CORP TỔ CHỨC KHÁM CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ NĂM 2024 CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Với quan niệm nguồn nhân lực là tài sản quý giá của công ty, Bao Son Corp luôn quan tâm đến sức khỏe của người lao động. Từ 22/6 – 29/6/2024, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho toàn thể CBNV tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bảo Sơn. […]

Liên hệ ngay Ứng tuyển online