[TIN HOT] Về việc xin cấp visa v.v. và đi Nhật Bản của người Việt Nam: Bắt đầu tiếp nhận từ 29/07/2020 (Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế)

Căn cứ vào Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế, tại Việt Nam sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa v.v. cho một số đối tượng kể từ 29/07/2020.


Trong trường hợp người Việt Nam có nguyện vọng sử dụng “Residence Track” của biện pháp này nhập cảnh mới hoặc tái nhập cảnh Nhật Bản thì đề nghị xin cấp mới thị thực (Visa) hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc như mục I dưới đây. Visa đã được Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp cho đến ngày 27/03/2020 sẽ tiếp tục tạm dừng hiệu lực. Hơn nữa, trong trường hợp được cấp visa mới theo biện pháp này thì visa đã được cấp trước đó sẽ mất hiệu lực
※Việc vận hành “Business Track” đang đàm phán với chính phủ Việt Nam nên hiện nay chưa thể áp dụng.
– Residence Track: Sau khi nhập cảnh Nhật Bản cần phải tự cách ly 14 ngày tại nhà v.v.
– Business Track: Kể cả trong thời gian cách ly tại nhà v.v. 14 ngày thì cũng có thể hoạt động dưới hình thức được giới hạn trong phạm vi hành động.
Ngoài ra, sau khi được cấp mới thị thực (Visa) hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc, thì đối với việc sang Nhật Bản thực tế phải có thêm điều kiện là tuân thủ biện pháp phòng dịch bổ sung nhằm tăng cường kiểm dịch cho Biện pháp đối sách biên giới hiện hành như mục II.

I. Về việc xin cấp visa và Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc

1. Đối tượng

Người mang quốc tịch Việt Nam, sinh sống trong nước Việt Nam, sử dụng chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản và đáp ứng các điều kiện sau đây.
(1) Xin cấp mới visa
Người có mục đích nhập cảnh Nhật Bản tương ứng với mục a) hoặc b) sau đây.
a) Mục đích thương mại ngắn hạn (Chỉ cấp visa hiệu lực 01 lần)

Đi Nhật Bản để thực hiện các hoạt động không nhận thù lao có số ngày lưu trú tại Nhật Bản là trong vòng 90 ngày như liên hệ công việc, đàm phán, ký kết hợp đồng, hậu mãi, tuyên truyền, điều tra thị trường v.v.

b) Mục đích lao động, lưu trú dài hạn với các tư cách lưu trú tương ứng sau đây.

 • [Kinh doanh/Quản lý]
 • [Thuyên chuyển công tác nội bộ]
 • [Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế]
 • [Điều dưỡng]
 • [Lao động có trình độ cao]
 • [Hoạt động đặc định] (Khởi nghiệp)
 • [Hoạt động đặc định] (Hộ lý, Điều dưỡng EPA; Ứng viên Hộ lý, Ứng viên Điều dưỡng EPA)

(2) Xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc
Người có tư cách lưu trú tương ứng sau đây đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản bằng cách xin Giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động).

 • [Kinh doanh/Quản lý]
 • [Thuyên chuyển công tác nội bộ]
 • [Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế]
 • [Điều dưỡng]
 • [Lao động có trình độ cao]
 • [Hoạt động đặc định] (Khởi nghiệp)
 • [Hoạt động đặc định] (Hộ lý, Điều dưỡng EPA; Ứng viên Hộ lý, Ứng viên Điều dưỡng EPA)

※Trường hợp đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản trước ngày 02/04/2020 thì có thể sử dụng biện pháp tại đây.

(3) Xin cấp cho tư cách lưu trú [Thực tập kỹ năng] và [Kỹ năng đặc định]
※Đối với tư cách lưu trú này, dự kiến có số lượng xin rất đông mà số lượng có thể cấp được giới hạn nên trước mắt được bắt đầu bằng cách giới hạn đối tượng tiếp nhận, về sau sẽ mở rộng theo thứ tự.
Đối tượng tiếp nhận hiện nay như sau.
a)  Xin cấp mới visa
*  Người đã từng được cấp visa [Thực tập kỹ năng] hoặc [Kỹ năng đặc định] tại Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam có ngày cấp (Date of issue) từ ngày 06/01/2020 cho đến ngày 27/03/2020 nhưng không thể sang Nhật Bản do Nhật Bản tăng cường biện pháp biên giới.
※Sau này, dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ theo thứ tự sau:
(1) Người hiện đang có hồ sơ nộp trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam
(2) Người có Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú [Thực tập kỹ năng] hoặc [Kỹ năng đặc định] được cấp trong khoảng từ ngày 01/10/2019 cho đến ngày 27/03/2020, trừ trường hợp nêu ở mục (1)(3) Người xin cấp mới visa ngoài tất cả những trường hợp trên Khi mở rộng đối tượng tiếp nhận, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiếp tục thông báo.
b)  Xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc
Người đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản bằng cách xin Giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động).
※Người đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản cho đến ngày 02/04/2020 cũng có thể sử dụng biện pháp tại đây

2. Cách thức tiến hành v.v.

(1) Cách thức tiến hành
a) Thị thực (Visa)

 • Nộp hồ sơ thông qua Đại lý ủy thác do Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam chỉ định (13 công ty, danh sách ở đây)
  Trước mắt chúng tôi không tiếp nhận hồ sơ do cá nhân nộp.
 • Nộp hồ sơ theo đoàn do các công ty phái cử thực tập sinh được Chính phủ Việt Nam cấp phép và do các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan nộp cho nhân viên của công ty mình thì vẫn được tiếp nhận trực tiếp tại Cửa sổ Lãnh sự như trước đây.
 • Có thu lệ phí [Biểu phí]

b) Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc

 • Nộp tại Cửa sổ Lãnh sự, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam
 • Không thu lệ phí

(2) Thời gian mở cửa

Ngày làm việc
Từ thứ 2 đến thứ 6
(Ngày lễ v.v. Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ đóng cửa.
(Danh sách ngày nghỉ lễ)
Thời gian làm việc
Thời gian nhận hồ sơ 8:30 sáng – 11:30 sáng
Thời gian trả kết quả 1:30 chiều – 4:45 chiều

3. Hồ sơ cần thiết

(1) Xin cấp mới visa
a) Mục đích thương mại ngắn hạn
※Những người đang nộp hồ sơ xin cấp visa trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam hiện nay, trong trường hợp không có thay đổi về mục đích sang Nhật Bản, người mời và người bảo lãnh v.v. thì chỉ cần bổ sung “Phiếu câu hỏi” như mục (4) và “Bản cam kết” như mục (6) dưới đây là đủ.

(1)  

Giấy tờ do người xin visa chuẩn bị
Hộ chiếu 01 bản gốc
(2) Đơn khai xin cấp visa (dán sẵn ảnh thẻ 4,5 cm x 4,5 cm)
– Chính chủ người xin visa hãy ký tên vào cuối đơn khai giống chữ ký trong hộ chiếu
-Ghi họ tên người xin visa vào mặt sau của ảnh
-Ảnh bị chỉnh sửa có thể không được tiếp nhận
-Không dập ghim vì chúng tôi phải xử lý bằng máy

01 bản gốc
(3) Giấy xác nhận công tác của người xin cấp visa
-Ghi rõ thời gian công tác, lương và chức vụ
-Không chấp nhận Hợp đồng lao động
-Nếu được, hãy làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
01 bản gốc
(4) Phiếu câu hỏi

01 bản gốc
(5)  
 

Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị
Thư mời lý do
-Trường hợp công ty, cơ quan đoàn thể mời thì ghi tên của công ty, cơ quan đoàn thể và họ tên của người mời, sau đó, hãy đóng dấu của người đại diện, dấu chức danh hoặc dấu công ty, cơ quan đoàn thể vào (Dấu cá nhân không được chấp nhận).
-Trường hợp là người nước ngoài v.v. nên không có con dấu thì người có chức danh đại diện công ty, cơ quan đoàn thể hãy ký tên vào.
-Về mục đích nhập cảnh, đề nghị hãy điền chi tiết về kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản.
-Trường hợp có nhiều người xin visa cùng một lúc thì hãy đính kèm Danh sách người được mời.

01 bản gốc
(6) Thư bảo lãnh

01 bản gốc
(7) Bản cam kết
-Bản gốc cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên khi nộp hồ sơ xong hãy xác nhận rằng đã được hoàn trả lại.
 

01 bản gốc và 01 bản photocopy

b) Mục đích lao động, lưu trú dài hạn
※Những người đang nộp hồ sơ xin cấp visa trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam hiện nay chỉ cần bổ sung “Phiếu câu hỏi” như mục (3),văn bản do cơ quan tiếp nhận làm có ghi nội dung “Có khả năng tiếp tục tiếp nhận đúng như nội dung hoạt động khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú” như mục (4) và “Bản cam kết” như mục(5) dưới đây là đủ.

(1)
Giấy tờ do người xin visa chuẩn bị
Hộ chiếu 01 bản gốc
(2) Đơn khai xin cấp visa (dán sẵn ảnh thẻ 4,5 cm x 4,5 cm)
-Chính chủ người xin visa hãy ký tên vào cuối đơn khai giống chữ ký trong hộ chiếu
-Ghi họ tên người xin visa vào mặt sau của ảnh
-Ảnh bị chỉnh sửa có thể không được tiếp nhận
-Không dập ghim vì chúng tôi phải xử lý bằng máy

01 bản gốc
(3) Phiếu câu hỏi

01 bản gốc
(4)
 Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị
Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú
– Trường hợp sử dụng Giấy chứng nhận tư cách lưu trú quá 3 tháng kể từ ngày cấp thì cần nộp thêm Văn bản do cơ quan tiếp nhận làm có ghi nội dung “Có khả năng tiếp tục tiếp nhận đúng như nội dung hoạt động khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú” (Mẫu tự do).(Chú ý) Về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú, Bộ Tư Pháp Nhật Bản xét tình hình do ảnh hưởng của Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) đã quyết định đặc cách liên quan đến Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú thông thường có thời hạn hiệu lực “03 tháng” thành: “Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú được cấp từ 01/10/2019 đến 29/01/2021 sẽ được coi là có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày dỡ bỏ biện pháp cấm nhập cảnh của quốc gia, khu vực người xin visa đang sinh sống hoặc có hiệu lực cho đến ngày 30/04/2021, tùy điều kiện nào đến trước”.
01 bản gốc và 01 bản photocopy
(5) Bản cam kết
-Bản gốc cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên khi nộp hồ sơ xong hãy xác nhận rằng đã được hoàn trả lại.

01 bản gốc và 01 bản photocopy

(2) Xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc

(1) Giấy tờ do người xin chuẩn bị Đơn khai xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc

01 bản gốc
(2) Hộ chiếu và bản photocopy các trang sau:
-Trang ảnh
-Trang có đóng dấu Giấy phép tái nhập quốc
-Hai mặt của Giấy ghi chú tái nhập quốc được dán trong hộ chiếu (Thẻ ED)
01 bản gốc và 01 bản photocopy
(3) Thẻ cư trú và bản photocopy (02 mặt)
-Chỉ cần xuất trình bản gốc và nộp bản photocopy
01 bản gốc và 01 bản photocopy
(4) Phiếu câu hỏi

01 bản gốc
(5) Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị Bản cam kết
-Bản gốc cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên khi nộp hồ sơ xong hãy xác nhận rằng đã được hoàn trả lại.

 [Mẫu Bản cam kết]

01 bản gốc và 01 bản photocopy

4. Hạng mục lưu ý (Đề nghị xác nhận trước)

 • Do dự kiến có rất nhiều người nộp hồ sơ mà số lượng có thể cấp lại bị hạn chế, do đó, chúng tôi không quy định thời gian xử lý hồ sơ tiêu chuẩn tính đến lúc trả kết quả.
 • Chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi riêng liên quan đến đề nghị cấp visa sớm hay thời gian thông báo kết quả do cần phải có thời gian tương đối để xét duyệt. Đề nghị hãy chờ cho đến khi có thể trả kết quả và chúng tôi sẽ liên lạc để thông báo cho người xin (Bao gồm cả Đại lý ủy thác được chỉ định).
 • Trường hợp có số lượng nộp hồ sơ quá nhiều so với số lượng tối đa có thể cấp thì có thể chúng tôi sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ (Tại thời điểm đó, việc xét duyệt và trả kết quả cho những hồ sơ đã tiếp nhận vẫn sẽ được tiến hành).
 • Tất cả những trường hợp không đầy đủ hồ sơ hay trường hợp không điền đủ nội dung sẽ không được tiếp nhận hồ sơ.
 • Tùy từng trường hợp mà có thể yêu cầu hồ sơ bổ sung hoặc phỏng vấn, nếu bạn không đáp ứng được chúng tôi sẽ kết thúc việc xét duyệt.
 • Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam không công khai lý do cụ thể của trường hợp bị từ chối không được cấp visa.

5. Cửa sổ giải đáp

 • Hotline hỗ trợ về việc xin visa đi Nhật Bản (chỉ sử dụng tiếng Việt)
  Số điện thoại: 1900-06-88-80
  Thời gian làm việc: Thứ hai đến Thứ sáu (từ 8:30 ~ 17:15)
 • Thông tin visa, Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Trao đổi về visa) (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)
  Số điện thoại: (+81) 3-5363-3013
  Gọi trong nước Nhật Bản: 0570-011000 (Tổng đài tự động)
  Thời gian làm việc: Ngày thường từ 9:00 ~ 17:00

II. Biện pháp khi nhập cảnh Nhật Bản (Biện pháp biên giới hiện hành và Biện pháp phòng dịch bổ sung)

     Liên quan đến việc nhập cảnh Nhật Bản, ngoài việc phải xin cấp mới visa hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc, còn cần phải mang theo [Bản cam kết] và [Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR] và cần phải tuân theo các biện pháp sau như cách ly tại nhà 14 ngày sau khi nhập cảnh v.v.
Biện pháp phòng dịch bổ sung này là biện pháp cần thiết để phía xí nghiệp, cơ quan tiếp nhận đảm bảo rằng sẽ thực thi quy định. Xí nghiệp, cơ quan tiếp nhận trên cơ sở hiểu rõ về biện pháp này hãy giải thích đầy đủ, cặn kẽ cho các đối tượng áp dụng.

Việt Nam Trước khi xuất cảnh
– Xin cấp mới visa hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc
-Giám sát sức khỏe trong 14 ngày (1)
-Xin cấp Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR (2)
-Tham gia bảo hiểm y tế dân sự (3)
Nhật Bản Khi nhập cảnh
-Xét nghiệm PCR tại sân bay (4)
-Nộp Phiếu câu hỏi (5)
-Nộp Bản cam kết (6)
-Tải ứng dụng xác nhận tiếp xúc v.v. (7)
Sau khi nhập cảnh
-Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong 14 ngày (8)
-Cách ly tại nhà v.v. trong 14 ngày (9)
-Theo dõi sức khỏe trong 14 ngày (10)
-Lưu lại thông tin vị trí trong 14 ngày (11)

(1) Giám sát sức khỏe trong 14 ngày
Hãy đo nhiệt độ trong 14 ngày trước khi nhập cảnh Nhật Bản, trong trường hợp nhận thấy có biểu hiện của Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) như sốt (Từ 37.5 độ trở lên) hay có triệu chứng của bệnh về đường hô hấp, mệt mỏi v.v. thì hãy hủy việc sang Nhật Bản. Không cần phải nộp trước bản kết quả mà hãy phản ánh tình trạng sức khỏe vào Phiếu câu hỏi nộp khi nhập cảnh (Tham khảo mục (5) dưới đây).
(2) Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR
Hãy lấy “Giấy chứng nhận xét nghiệm” trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh Việt Nam (※) và xuất trình cho phía kiểm dịch sân bay, nộp cho phía xét duyệt nhập cảnh khi nhập cảnh Nhật Bản.
※Giờ xuất phát của chuyến bay sẽ sử dụng
Mẫu Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR về nguyên tắc phải sử dụng mẫu theo form quy định, Cơ sở y tế Việt Nam sẽ điền và ký tên vào đó. Trong trường hợp không có cơ sở xét nghiệm cấp ra mẫu này thì cũng có thể nộp theo mẫu tự do, tuy nhiên, sẽ mất thêm thời gian để kiểm dịch và xét duyệt nhập cảnh nên mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác. Mẫu tự do phải được điền toàn bộ các hạng mục bằng tiếng Anh (1) Hạng mục nhân thân (Họ tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày sinh, giới tính), (2) Nội dung chứng nhận xét nghiệm Covid-19 (Phương pháp xét nghiệm, kết quả xét nghiệm, ngày giờ lấy mẫu, ngày tháng năm quyết định kết quả xét nghiệm, ngày tháng năm trả kết quả xét nghiệm), (3) Thông tin về cơ sở y tế v.v. (Tên cơ sở y tế <Hoặc tên bác sỹ>, địa chỉ cơ sở y tế, con dấu cơ sở y tế <Hoặc chữ ký của bác sỹ>)
(Tham khảo: Cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm mà chúng tôi biết)
Bệnh viện 108
Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại: +84-24-6278-4169
Thời gian cung cấp việc xét nghiệm: các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, sáng từ 8 giờ đến 10 giờ, chiều từ 14 giờ đến 15 giờ.
Giấy tờ cần thiết: – Visa hoặc xác nhận cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc tái nhập quốc
                             – Vé máy bay

(3) Tham gia bảo hiểm y tế dân sự
Hãy tham gia bảo hiểm y tế dân sự (Bao gồm bảo hiểm du lịch chi trả chi phí y tế trong thời gian lưu trú) trước khi nhập cảnh. Điều này không giới hạn trong trường hợp đã tham gia chế độ bảo hiểm công của Nhật Bản vào thời điểm nhập cảnh (Bảo hiểm sức khỏe hay Bảo hiểm sức khỏe toàn dân).
(4) Xét nghiệm PCR tại sân bay
Tại sân bay Nhật Bản, việc xét nghiệm PCR được thực hiện với tất cả mọi người (※1), đề nghị hãy chờ ở nhà v.v. (※2) hoặc ở khu vực trong sân bay hoặc ở cơ sở lưu trú v.v. do Trưởng ban kiểm dịch chỉ định. Tình trạng phải chờ từ 01 ngày đến 02 ngày để biết được kết quả xét nghiệm vẫn đang tiếp diễn. Trong trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì sẽ được nhập viện vào cơ sở y tế hoặc điều trị y tế tại cơ sở lưu trú v.v.
※1: Trường hợp xác định có phương pháp xét nghiệm có khả năng thay thế thì có thể được xét nghiệm bằng phương pháp đó.
※2: Trường hợp cách ly tại nhà v.v. thì điều kiện là không có biểu hiện bệnh và không di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng.
(5) Nộp Phiếu câu hỏi
Hãy điền vào Phiếu câu hỏi được phát trong máy bay cho tất cả hành khách và nộp cho Ban kiểm dịch sân bay.
(6) Nộp Bản cam kết
Hãy nộp cho kiểm dịch sân bay bản gốc của Bản cam kết đã trình khi xin cấp mới visa hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc. Khi nộp hồ sơ xin cấp mới visa hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc cần xác nhận rằng đã nhận lại bản gốc của Bản cam kết.
(7) Tải ứng dụng xác nhận tiếp xúc v.v.
Hãy tải và cài đặt ứng dụng sau đây trước khi nhập cảnh vì sẽ có kiểm tra khi kiểm dịch sân bay và khi xét duyệt nhập cảnh.
     a)  Ứng dụng xác nhận tiếp xúc do Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Xã hội chỉ định
          Hãy sử dụng chức năng của ứng dụng này trong 14 ngày sau khi nhập cảnh. (Cách thức đăng kí)
     b)  Ứng dụng Line
          Tham khảo mục (10) dưới đây.
     c)  Ứng dụng bản đồ (Loại có thể lưu thông tin vị trí)
          Tham khảo mục (11) dưới đây.
(8) Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong 14 ngày
Điều kiện là không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng (Đường sắt, xe bus, taxi, hàng không (Nội địa), tàu thủy v.v.) để di chuyển đến nhà v.v. Hãy đảm bảo trước về phương tiện di chuyển như yêu cầu xí nghiệp tiếp nhận đón tiễn bằng xe riêng v.v.
(9) Cách ly tại nhà v.v. trong 14 ngày
Trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh, yêu cầu phải cách ly, nếu không khẩn cấp và cần thiết không ra ngoài khỏi nhà hay cơ sở lưu trú v.v. mà bản thân hoặc xí nghiệp tiếp nhận v.v. đã bố trí cho.
(10) Theo dõi sức khỏe trong 14 ngày
Hãy báo cáo tình trạng sức khỏe hàng ngày trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh cho người chịu trách nhiệm của xí nghiệp, cơ quan tiếp nhận. Người chịu trách nhiệm đã tiếp nhận báo cáo phải báo cáo lại tình trạng sức khỏe của đối tượng áp dụng thông qua ứng dụng LINE đã cài đặt trước đó.
Trường hợp chính chủ người nhập cảnh có thể thao tác bằng tiếng Nhật Bản đồng thời có điện thoại thông minh có số sử dụng trong nước Nhật Bản thì có thể tự mình tải ứng dụng LINE về và tự báo cáo.
                                        (Yêu cầu theo dõi sử dụng ứng dụng LINE)    (Các bước theo dõi)
(11) Lưu lại thông tin vị trí trong 14 ngày
Hãy sử dụng ứng dụng bản đồ v.v. và lưu lại thông tin vị trí trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh.

Nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ ngay Ứng tuyển online